Sepia Hydrotherapie 2017-05-26T09:34:28+00:00

Zwemmen bij Sepia – Hydrotherapie

Zwemmen bij Sepia – Hydrotherapie

Hydrotherapie wordt vaak voorgeschreven door specialisten/huisartsen aan mensen met reumatische klachten, zoals fibromyalgie of reumatische artritis. Maar ook voor andere auto-immuunziektes is hydrotherapie zeer geschikt.

Het water is warmer dan 32,5 graden. De lessen worden verzorgd door een fysiotherapeut.

Het oefenen geeft een pijnstillend en ontspannend effect. Ook de conditie wordt verbeterd.

Al met al heeft hydrotherapie een helend/stabiliserend effect. Als je geïnteresseerd bent (of ken je iemand waarvoor het goed zou zijn), neem dan gerust een folder mee die bij de receptie van het zwembad staat of neem contact op via onderstaand formulier.

We hebben onze groepen de Sepia genoemd. Sepia is een kleine Octopus.

De Sepia Hydrotherapie groep zwemt op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 19 – 20 uur.

Hieronder kunt u zich aanmelden als nieuw lid

Ondergetekende wil graag lid worden van LZ & PC De Haaien en is bekend met het reglement van LZ & PC De Haaien en zal de daaruit voortkomende verplichtingen nakomen. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Opzeggingen dienen schriftelijk, vóór 1 juli, bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Indien opzegging plaatsvindt na 1 juli is de volledige contributie over het volgende verenigingsjaar verschuldigd. (Leden van de Sepia Hydrotherapiegroep, kunnen per kwartaal opzeggen)

De vereniging doet een beroep op u voor verschillende (incidentele) vrijwilligerstaken, die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden.

    U ontvangt na aanmelding lidmaatschap een intakeformulier van de fysiotherapeut om uw medische zaken af te stemmen.